Do you need your cargo to be moved safely and on time?

Do you value wallet-friendly service?

Are you looking for a proven and credible partner?

CALL, WRITE OR VISIT US!!

mon.-fri.: 8:00 – 16:00 (UTC +1)
ul. Stefana Żeromskiego 32, 81-963 Gdynia
Cartrag Ltd.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000014213       NIP: 586-001-15-66

FORM