Cartrag ltd.
ul. Żeromskiego 32
81-963 Gdynia

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy Gdansk-Północ w Gdansku
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Register No.: 0000014213
VAT register No.: 586-001-15-66
Registered Capital: PLN 100.000,-

In all matters connected with contract on forwarding concluded with us the Polish General Forwarding Rules 2010, 
terms of which are available here.