Cartrag Spółka z o.o.

81-963 Gdynia 1, skrytka pocztowa 337

kontakt: office@cartrag.com.pl

tel. +48 58 6617004;   fax +48 58 6613899